Tagged

Academy

A collection of 55 posts

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản game Thetan Arena từ A - Z cho người mới bắt đầu
Thetan Arena

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản game Thetan Arena từ A - Z cho người mới bắt đầu

Thetan Arena là 1 game MOBA ( Multiplayer Online Battle Arena ) được xây dựng trên nền tảng blockchain. Dự án được phát triển bởi công ty WolfFun, đội ngũ người Việt Nam. Bạn sẽ sở hữu 1 hero cùng với đồng đội của mình combat trên đấu trường sinh tử của Thetan Arena.