Ancient8 Handbook - Thetan Arena

Nếu như bạn là một người chơi mới của Thetan Arena thì bạn không thể bỏ qua bài viết này được đâu. Hãy cùng Ancient8 tìm hiểu thêm về game Thetan Arena này nhé!

Ancient8 Handbook - Thetan Arena

Nếu như bạn là một người chơi mới của Thetan Arena thì bạn không thể bỏ qua bài viết này được đâu. Hãy cùng Ancient8 tìm hiểu thêm về game Thetan Arena này nhé!

Về Ancient8

Ancient8 là tổ chức blockchain gaming lớn nhất Việt Nam - đồng sáng lập bởi Coin98 Labs, Kyros Ventures và Coin68 Media. Mục đích của Ancient8 là tạo ra một Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), phát triển một nền tảng cho phép mọi người vừa chơi và xây dựng metaverse, vừa kiếm được thu nhập. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp học bổng, nội dung giáo dục để tạo cơ hội kinh tế bình đẳng trong metaverse.

Website | Blog | Twitter | Facebook | Telegram | Discord | YouTube