Làm quen với các Lạc tướng của Ancient8 - Phần 1

Sau một thời gian hoạt động, Ancient8 đã có một hệ thống học bổng tương đối lớn. Nhờ vào sự dày dạn kinh nghiệm của các Lạc tướng, các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ đã có thể hoạt động một cách trơn tru.

Làm quen với các Lạc tướng của Ancient8 - Phần 1

Sau một thời gian hoạt động, Ancient8 đã có một hệ thống học bổng tương đối lớn. Nhờ vào sự dày dạn kinh nghiệm của các Lạc tướng, các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ đã có thể hoạt động một cách trơn tru.

Hôm nay, trong bài viết này, Ancient8 xin giới thiệu về các Lạc tướng phụ trách từng đội nhóm trong hệ thống học bổng của chúng tôi.

Nhóm 1 - Lạc tướng Vũ Quang Tùng

Nhóm 2 - Lạc tướng Shyn Nguyen

Nhóm 3 - Lạc tướng Võ Bá Đạt

Nhóm 4 - Lạc tướng Nguyễn Trung Hiếu

Nhóm 5 - Lạc tướng Khương

Nhóm 6 - Lạc tướng Nguyễn Thanh Hiếu

Nhóm 7 - Lạc tướng Võ Tấn Thành

Nhóm 8 - Lạc tướng Lê Huy Đức Anh

Nhóm 9 - Lạc tướng Hoàng Vinh

Nhóm 10 - Lạc tướng Nguyễn Dũng

Đây là những người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu mà Ancient8 đã chọn lọc. Một lần nữa, Ancient8 xin cảm ơn sự góp sức của các Lạc tướng cùng với các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ để xây dựng một gaming guild vững mạnh.

Về Ancient8

Ancient8 là tổ chức blockchain gaming lớn nhất Việt Nam - đồng sáng lập bởi Coin98 Labs, Kyros Ventures và Coin68 Media. Mục đích của Ancient8 là tạo ra một Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), phát triển một nền tảng cho phép mọi người vừa chơi và xây dựng metaverse, vừa kiếm được thu nhập. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp học bổng, nội dung giáo dục để tạo cơ hội kinh tế bình đẳng trong metaverse.

Website | Blog | Twitter | Facebook | Telegram | Discord | YouTube