Làm quen với các Lạc tướng của Ancient8 - Phần 2

Sau một thời gian hoạt động, Ancient8 đã có một hệ thống học bổng tương đối lớn. Nhờ vào sự dày dạn kinh nghiệm của các Lạc tướng, các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ đã có thể hoạt động một cách trơn tru.

Làm quen với các Lạc tướng của Ancient8 - Phần 2

Sau một thời gian hoạt động, Ancient8 đã có một hệ thống học bổng tương đối lớn. Nhờ vào sự dày dạn kinh nghiệm của các Lạc tướng, các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ đã có thể hoạt động một cách trơn tru.

Trong bài viết "Làm quen với các Lạc tướng của Ancient8 - Phần 1", Ancient8 đã giới thiệu 10 Lạc tướng từ nhóm 1 đến nhóm 10. Hôm nay, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng làm quen với 10 Lạc tướng còn lại nhé

Nhóm 11 - Lạc tướng Lê Phát Đạt

Nhóm 12 - Lạc tướng Nguyễn Công Đạt

Nhóm 13 - Lạc tướng Nguyễn Hữu Đức

Nhóm 14 - Lạc tướng Nguyễn Tiến Khánh

Nhóm 15 - Lạc tướng Ngô Việt Dũng

Nhóm 16 - Lạc tướng Tôn Văn Hiếu

Nhóm 17 - Lạc tướng Lê Hữu Hiệp

Nhóm 18 - Lạc tướng Phạm Vĩnh Nguyên

Nhóm 19 - Lạc tướng Trần Văn Anh Huy

Nhóm 20 - Lạc tướng Nguyễn Thanh Tú

Đây là những người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu mà Ancient8 đã chọn lọc. Một lần nữa, Ancient8 xin cảm ơn sự góp sức của các Lạc tướng cùng với các Tinh nhuệ quân và Binh sĩ để xây dựng một gaming guild vững mạnh.

Về Ancient8

Ancient8 là tổ chức blockchain gaming lớn nhất Việt Nam - đồng sáng lập bởi Coin98 Labs, Kyros Ventures, Coin68 Media và 3twelve Capital. Mục đích của Ancient8 là tạo ra một Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), phát triển một nền tảng cho phép mọi người vừa chơi và xây dựng metaverse, vừa kiếm được thu nhập. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp học bổng, nội dung giáo dục để tạo cơ hội kinh tế bình đẳng trong metaverse.

Website | Blog | Twitter | Facebook | Telegram | Discord | YouTube